Alltidhults Intresseförening

Alltidhults Intresseförening tillvaratar gemensamma intressen för Alltidhults by och gamla skolrote. Föreningen äger Alltidhults skola som är byggnadsminne.

Föreningens hemsida